Hoppa till innehåll

Kooperativet

Föräldrakooperativet Balsaminen drivs av barnens familjer som tillsammans ansvarar för förskolans verksamhet tillsammans med anställd personal.

Ett kooperativ ger en stor möjlighet att engagera sig i sitt barns förskoletid. Genom de gemensamma stormötena kan alla komma till tals och framföra kommentarer och önskemål på verksamheten och få veta hur allt löper på på förskolan. Alla föräldrar kommer någon gång under barnets förskoleperiod att sitta med i styrelsen. Insatserna i verksamheterna gör att du som förälder ser hur ditt barns vardag ser ut och hur en dag fungerar i praktiken. Det ger en fantastisk möjlighet att lära känna de andra barnen på förskolan. Som förälder är du alltid välkommen att besöka förskolan, stanna en stund och se hur barnen har det.

I kooperativet gör vi också mycket ihop, både föräldrar och barn. Varje år ordnar vi städdagar och gemensamma aktiviteter.

Avgifter
Våra avgifter är för närvarande 1200 kronor i månaden för barn 0-2 år och 950 kronor fr.o.m augusti det år barnet fyller tre år om du betalar maxtaxa. Syskonrabatt erhålls för barn två och tre på 250 kronor per barn (gäller barn 0-2 år). Avgiften betalas i förskott för kommande månad. Juli månad är avgiftfri. Vi har i nuläget inga restriktioner om hur mycket eller hur lite ett äldre syskon får vara på Balsaminen under föräldraledighet.

Föräldrainsatser
Insats gör Balsaminens föräldrar fyra dagar per termin. Vi gör insats i verksamheten på torsdag eftermiddag och under hela fredagen. Insatsdagarna gör under familjens ansvarsvecka som man har ungefär två gånger per termin. Förutom att vara med på förskolan så innebär det framför allt att man handlar mat inför kommande vecka och tvättar förskolans tvätt. De föräldrar som har sina barn på simskola turas om att vara med vid dessa tillfällen.

Alla föräldrar hamnar även i en ansvarsgrupp där man har ett eget ansvar för någon del av verksamheten och alla familjer kommer någon gång under sin tid sitta med i styrelsen.

Förutom insatserna så ordnas emellanåt inne- och utefixardagar någon gång per år då vi underhåller Balsaminen in- och utvändigt och det brukar bli en rolig dag för både föräldrar och barn.


Tre exalterade barn på väg till simskolan.