Ansökan

Vill du söka plats på Balsaminen eller ställa ditt barn på kö?
För att ansöka om plats, vänligen fyll i ansökan och skicka till
rekrytering@balsaminen.se.

I och med ansökan ger ni Balsaminen samtycke i enlighet med
dataskyddsförordningen att uppgifterna sparas i upp till två år.